A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmének feltételei 

I.

Alapvető rendelkezés

 1. A személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint (a továbbiakban "GDPR") az Opravdove hubnuti sro, IČ 04093551, székhelye: Českomoravská 2408 / 1a, Prága 9, 190 00 (a továbbiakban: "Adminisztrátor").
 2. .Az adminisztrátor elérhetőségei a következők:

cím: Českomoravská 2408 / 1a, Prága 9, 190 00

e-mail: info@ketomix.cz

telefon: 00420 607 487 417

  1. Személyes adatnak minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy meghatározott azonosító alapján, mint, például név, születési dátum, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, az adott természetes személy kulturális vagy társadalmi identitása. Ha születési dátumát megadja, akkor az életkor alapján jobb útmutatókat, tippeket és ajánlatokat tudunk küldeni Önnek azért, hogy tanácsaink a lehető legtöbbet segítsenek Önnek.
  2. Az adminisztrátor adatvédelmi ügyintézőt jelölt ki. Az ügyintéző elérhetőségei: Sroka Dávid, info@ketomix.cz, 00420 607 487 417

II.

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1.  Az Adminisztrátor kezeli az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelés teljesítése során szerzett meg.
 2.  Az Adminisztrátor az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,
 • az Adminisztrátor jogos érdeke a direkt marketing (különös tekintettel a kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésére) nyújtásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja a 480/2004 Coll. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendeltek meg árut vagy szolgáltatást.
 1. A személyes adatok kezelésének célja a(z)
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető szerződést, vagy az Adminisztrátor nem tudja azt teljesíteni,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az Adminisztrátor a GDPR 22. cikke értelmében automatikus egyéni döntéshozatallal rendelkezik. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 IV.

Adatmegőrzési időszak

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik.
 1. A megőrzési időszak végén az adatkezelő a személyes adatokat törli.

V.

A személyes adatok címzettjei (az Adminisztrátor alvállalkozói)

 1.  A személyes adatok címzettjei azon személyek, akik a(z)
 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásában,
 • marketing szolgáltatások nyújtásában vesznek részt.
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei levelezési - és felhőszolgáltatók. 

VI.

Az Ön jogai

 1.  A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik
 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke értelmében,
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke értelmében,
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke értelmében és
 • a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
 1. Önnek  jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1.  Az Adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az Adminisztrátor technikai intézkedéseket tett a papír alapú adatok és személyes adattárak, különösen a jelszavak és a vírusirtó programok biztonsága érdekében.
 3. Az Adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 

VIII.

Végső rendelkezések

 1.  Az online megrendelőlappal történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a feltételeket az online űrlapon kipipálja. A szerződés kipipálásával Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 3. Az Adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszik a weboldalon, és ezzel egyidejűleg a jelen feltételek új változatát elküldi Önnek az Ön által az Adminisztrátornak megadott e-mail címre.

 

Jelen feltételek 2018. május 25-től hatályosak.  

Kövessen minket az instagramon, és ossza meg velünk az elkészített ételeiről készült képeit, vagy motiváljon mindenkit az eddig elért eredményeivel. @ketomixhuPROFIL MEGTEKINTÉSE

Még nincs fiókja?

Iratkozzon fel és rögtön élvezheti annak előnyeit:

Születésnapi ajándék - feltétlenül töltse ki születési dátumát

Kedvezmény az ismételt vásárlások esetén

Átláthatóak az eddigi megrendelések

Gyors ismételt megrendelés

Nem muszáj kitölteni az adatait

Regisztráció

Nincs egyedül!

Többezer önhöz hasonló ember osztotta meg velünk eredményeit, így motiválva egymást, táplálkozási tanácsadónk pedig minden kérdésére válaszol. Bízzon támogatásunkban és kezdjen el fogyni még ma!

CSATLAKOZOM A CSOPORTHOZ

TAGOK több mint 1900 tag

A szállítás módjai

Csomagküldő - Házhozszállításhoz
990 Ft
Csomagküldő - Max. 8 kg
690 Ft