A nyereményjáték teljes szabályzata

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen szabályzat célja a Magyarországon zajló „Nagy nyári Nyereményjáték” nyereményjáték szabályainak teljes és egyértelmű leírása.
 2. A vásárlóknak szánt promóciós anyagokra vonatkozó szabályok rövidített változatát jelen teljes játékszabályzattal összhangban kell értelmezni (a továbbiakban: Szabályzat).
 3. Ezek a szabályok csak írásbeli módosítások formájában módosíthatók. A változás bejelentéssel lép életbe.
 4. A nyereményjátékra nem vonatkoznak a szerencsejátékra vonatkozó törvények, mivel a Cseh Köztársaságra vonatkozó törvényei értelmében fogyasztói nyereményjátékról van szó.

II. Szervező

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője az Opravdove Hubnuti s.r.o., bejegyezve a prágai Városi Bíróságon, C. szakasz, 242473 iratszám alatt (a továbbiakban: „Szervező” -  Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, Csehország).

III. A verseny időpontja és helye

 1. Az egyéni nyereményekért kiírt Nyereményjáték 2022.május 1. 00:00 órától 2022. június 30. 23:59:59 óráig (a továbbiakban: “Játékidőszak”) zajlik, és értékelés szempontjából így  oszlik fel: a versenyhetek minden héten hétfő 00:00:00-kor kezdődnek és következő vasárnap 23:59:59-ig tartanak (a továbbiakban: „Versenyhét”).
 2. A Nyereményjáték a fődíjért (elektromos grillsütő) 2022. május 1. 00:00 órától 2022. június 30. 23:59:59 óráig tart.
 3. A Nyereményjáték alatt a https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ weboldalon folyó Nyereményjátékot értjük.
 4. A versenyt a Cseh Köztársaságból szervezik Magyarország területére.

IV. A Játékos

 1. A Nyereményjátékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki ismeri a Szabályzatot és azokat maradéktalanul betartja (a továbbiakban: Játékos).
 2. A Nyereményjátékból kizárásra kerül a szervező és egyéb, a Szervezővel együttműködő jogi és természetes személyek, beleértve azok alkalmazottait is.
 3. Nem vesznek részt a Nyereményjátékban azok a személyek, akik nem felelnek meg a Nyereményjátékban való részvétel feltételeinek, vagy megsértik a Szabályzatot. Még ha az ilyen személy meg is felel a nyereményjáték bizonyos feltételeinek, például hamis adatok megadása esetén nem válik jogosulttá a nyeremény átvételére. A nyeremény így a további rendelkezésig visszaszáll a Szervezőre, vagy a Pótnyertest illeti meg. A Szervező jogosult új sorsolást szervezni, vagy a Nyereményt egyéb marketing célra felhasználni. Ki kell zárni a Játékost, ha a Szervező csalást vagy tisztességtelen magatartást tapasztal, vagy annak megalapozott gyanúja merül fel valamelyik Játékos vagy más személy részéről, aki segítette a Játékost a nyeremény megszerzésében. A Nyereményjátékban minden Játékos többször is részt vehet, ennek azonban feltétele a többszöri, érvényes rendelésleadás és annak kifizetése. 

V. A Nyereményjáték mechanizmusa:

  1. A Nyereményjáték három részből áll - egy Nyereményjáték mindenki számára elérhető egy Nyereménnyel, egy Nyereményjáték a heti díjakért folyik, és egy pedig a fődíjért.
  2. A mindenki számára elérhető nyeremény a Nyereményjáték teljes ideje alatt zajlik, és mindenki lehet Nyertes, aki a Nyereményjáték időtartama alatt bármilyen értékben vásárol a szervező www.ketomix.hu weboldalán.
  3. A heti díjért folyó verseny egyéni Játékidőszakban zajlik, a nyerteseket minden egyes Játékhét befejezése után sorsolással határozzák meg.
  4. A fődíjért folyó nyereményjáték a Játék teljes időtartama alatt zajlik, és egy Nyertes  kerül kisorsolásra..
  5. A nyereményjátékban való részvételért - tehát a mindenki számára elérhető nyereményért, a heti nyereményekért és a fődíjért a következőket kell tennie a játékosoknak: 

   ESHOP REGISZTRÁCIÓ: A Játékosnak regisztrált fiókkal kell rendelkeznie a szervező webshopjában, a www.ketomix.hu weboldalon, vagy a Nyereményjáték  időszakában a webshopban regisztrálnia kell a regisztrációs űrlap kitöltésével a https://www.ketomix.hu/regisztracio weboldalon.

   ADATFRISSÍTÉS: A Játékosnak ellenőriznie kell a webshopban szereplő összes elérhetőségét és adatainak érvényességét. Az ellenőrzés a www.ketomix.hu weboldalon végezhető el, a Személyes adatok részben miután bejelentkezett az ügyfélfiókjába. A szállítási címnek Magyarország területén kell lennie.

   VÁSÁRLÁS A RÉSZVÉTELHEZ: A Játékosnak az adott Versenyhéten a Szervező www.ketomix.hu weboldalán vásárolnia kell bármilyen értékben termékeket (a továbbiakban: „Versenyvásárlás”), és kitölteni az aktuális és érvényes elérhetőségeit a megrendelésben. A szállítási címnek Magyarországon kell lennie.

   A SZABÁLYOKKAL VALÓ EGYETÉRTÉS MEGERŐSÍTÉSE: Vásárláskor a Játékos megerősíti, hogy egyetért a jelen Nyereményjáték-szabályzattal, beleértve a személyes adatok kezelését is.

   VERSENY A FŐDÍJÉRT: A Fődíjért folyó játékban minden olyan Játékos részt vehet, aki a Játék időpontjában megfelel a Nyereményjáték részvételi Szabályzatának, és játszik a heti díjakért és fődíjért is.

  6. A Játékosok a mindenkinek elérhető Nyereményekért, a heti Nyereményekért vagy a Fődíjért többször is játszhatnak. Ahányszor adnak le érvényes rendelést, annyiszor vesznek részt a heti vagy fődíj sorsoláson. A Nyereményjátékba, ill. a sorsolásba minden, az adott héten végrehajtott Verseny-vásárlással be lehet tehát kerülni. Fődíj esetén a sorsoláson minden, a teljes versenyidőszak alatt lebonyolított Verseny-vásárlás szerepel.

VI. Nyeremények

 1. A mindenki számára szóló nyeremény egy 5% kedvezménnyel járó kedvezménykód, melyet a Szervező www.ketomix.hu weboldalán lehet felhaszálni, bármilyen értékű termék megvásárlásakor 2022. július 1-től 2022. december 31-ig.
 2. A heti nyeremények (ajánlott fogyasztói árral):
2022. május 1-8:

Piknik pléd - 3862 Ft

Utazószett tárolókkal - 7755 Ft

Felfújható gyűrű - 3087 Ft

2022. május 9-15:

Tollaslabda szett - 2947 Ft

Thermo csomagolás üvegre - 3040 Ft

Utazó párna - 2932 Ft

2022. május 16-22:

Gumiszalag nyújtásra és edzésre- 3257 Ft

Vizespalack - 2001  Ft

Thermotáska - 1846 Ft

2022. május 23-29:

Tollaslabda szett - 2947 Ft

Utazószett tárolókkal -  7755 Ft

Felfújható gyűrű - 3087 Ft

2022. május 30-június 5:

Thermo csomagolás üvegre - 3040 Ft

Felfújható gyűrű - 3087 Ft

Utazó párna - 2932 Ft

2022. június 6-12:

Piknik pléd- 3862 Ft

Thermotáska - 1846 Ft

Vizespalack - 2001 Ft

2022. június 13-19:

Gumiszalag nyújtásra és edzésre - 3257 Ft

Tollaslabda szett - 2947 Ft

Utazó párna - 2932 Ft

2022. június 20-26:

Utazószett tárolókkal-  - 7755 Ft

Thermo csomagolás üvegre - 3040 Ft

Piknik pléd - 3862 Ft

2022. június 27-június 30:

Thermotáska - 1846 Ft

Vizespalack- 2001 Ft

Gumiszalag nyújtásra és edzésre - 3257 Ft

       
     3. A Fődíj egy elektromos Klarstein grillsütő 46 000 Ft értékben. 

VII. A Nyertesek kiválasztása és a Nyeremények átadása

  1. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ NYEREMÉNY

   a) A mindenki számára járó Nyereményt (5% kedvezmény) minden Játékos megkapja, aki a jelen szabályoknak megfelelően érvényes és versenyképes vásárlást hajt végre a www.ketomix.hu oldalon.
   b) A Nyereményről e-mailben értesítjük a Játékost a vásárlás lebonyolítása után, amelyben a Szervező közli a kedvezmény igénybevételének menetét és módját.

  2. HETI NYEREMÉNYEK
   1. Az aktuális és adott Versenyhetet követő hétfőn a jelen szabályok szerint az egyéni Versenyvásárlások három nyertesét a Szervező sorsolja ki. A Nyertesek az adott hétre megadott Nyereményt nyerik meg ezen szabályzat VI. bekezdése és (2.) pontja alapján. Ezzel egyidejűleg 2 pótnyertes kerül kisorsolásra arra az esetre, ha az elsőként kisorsolt nyertesek nem felelnek meg a jelen Szabályzat szerinti feltételeknek.
   2. A sorsolás a következőképpen zajlik: az adott Versenyhét minden versenyvásárlás idején leadott rendelése egy áttekinthető táblázatba kerül, az elsőtől az utolsóig növekvő sorrendben. Egy külső véletlenszám-generátor alapján 3 szám lesz generálva. Ez a szám felel meg a Nyertes rendelés-pozíciójának a táblázatban. A sorsolás teljes folyamata rögzítésre kerül. A táblázatban szereplő rendelések számszerű áttekintését és az egyes Versenyhetek sorsolási jegyzőkönyvét a Szervező megőrzi.
   3. A nyeremény sorsolására minden Versenyhét hétfőjén kerül sor, azokból az érvényes megrendelésekből, melyek az azt megelőző Versenyhéten érkeztek be az adott Versenyhét vasárnapjáig 23:59-ig. A Nyerteseket a Szabályzat 5. cikk (5) bekezdése szerint minden olyan versenyző közül sorsolják ki, akik az adott Versenyhéten megfeleltek a jelen Játék Szabályzatának, azaz már regisztráltak vagy a Játék folyamán szabályszerűen regisztráltak a www.ketomix.hu webshopban, és az adott Versenyhéten érvényes vásárlást hajtanak (Versenyvásárlást) végre (a Versenyheti sorsoláson minden vásárlás külön-külön szerepel, azaz minél több vásárlást hajt végre a Játékos, annál nagyobb a versenyző nyerési esélye).
   4. A nyertes neve mindig a Versenyhét végét követő első munkanapon kerül feltüntetésre a  https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ weboldalon található nyertesek listájában.
   5. Minden Versenyhét külön értékelt. A vásárlások nem vihetők át más Versenyhétre, mint amelyen a vásárlás történt.
   6. Minden Játékos annyiszor vesz részt a Nyereményjátékban, ahányszor vásárol, tehát többször is lehet nyertes, ha több játékhéten játszik.
   7. A nyeremények nem válthatók készpénzre és nem cserélhetők el a Szervezőnél.

  3. FŐDÍJ

   1. A Játék végén a jelen szabályok szerint lebonyolított egyéni vásárlások közül a verseny teljes időtartamára vonatkozóan egy nyertest sorsol ki a Szervező, aki a VI. bekezdés 3. pontjában említett Fődíjat nyeri meg. Ezzel egyidejűleg 1 pótnyertes kerül kisorsolásra arra az esetre, ha az első nyertes nem felel meg a jelen Szabályzat szerinti Fődíj megnyerésének feltételeinek.
   2. A sorsolás a következőképpen zajlik: a Nyereményjáték teljes időtartama alatt leadott, versenyképes és érvényes vásárlásokra vonatkozó megrendeléseket egy áttekinthető táblázatba rendezzük, az elsőtől az utolsóig növekvő sorrendben. Számot generálunk egy külső véletlenszám-generátor segítségével. Ez a szám megfelel a Nyertes Játékos pozíciójának a táblázatban. A sorsolás teljes folyamata rögzítésre kerül. A táblázatban szereplő rendelések számszerű áttekintését és a fődíj nyertesének sorsolásáról készült jegyzőkönyvet a szervező archiválja.
   3. A fődíj nyertesének és 1 pótnyertesének sorsolására a Nyereményjáték lezárását követő három munkanapon belül kerül sor, azon versenyzők összes érvényes vásárlásából, akik a verseny ideje alatt megfeleltek a jelen Szabályzatnak (minden vásárlás külön szerepel a sorsoláson, azaz a Nyereményjáték ideje alatt leadott összes érvényes vásárlás növeli a Játékos esélyeit a Fődíj megnyerésére).
   4. A Fődíj Nyertesének nevét a Nyereményjáték lezárását követő három munkanapon belül feltüntetjük a https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ weboldalon található nyertesek listáján.
  4. A heti díjak nyerteseivel és a fődíj nyertesével a Szervező a sorsolást követő 10  munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a www.ketomix.hu weboldalon található megrendelésben megadott elérhetőségeken, tehát e-mailben és/vagy telefonon legfeljebb két alkalommal.
  5. Amennyiben a Nyertessel a megrendelésben megadott email címen vagy telefonon nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes a megrendelésben nem adja meg a szükséges elérhetőségeket, vagy nem ért egyet a Nyeremény átvételével, a Nyeremény a kisorsolt Pótnyertesnek kerül felajánlásra. Abban az esetben, ha nem sikerül a Pótnyertest sem elérni, a Nyeremény a Nyereményjáték Szervezőjére száll át, aki jogosult új sorsolást szervezni, vagy az ajándékot egyéb marketing célokra felhasználni.
  6. A heti nyereményeket a Szervező a Nyerteseknek futárcég segitségével juttatja el a www.ketomix.hu weboldalon leadott megrendelésben szereplő szállítási címre a sikeres kapcsolatfelvételt követő, 30 napon belül, miután a Nyertes igazolja, hogy a Nyereményre igényt tart. Csak magyarországi címre szállítunk.
  7. A Fődíjat a Nyertesnek szintén futárcég segítségével adjuk át.
  8. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át a fent megjelölt határidőn belül, a Nyeremény a Nyereményjáték Szervezőjéhez kerül vissza.
  9. A Nyertes szükség esetén (és a Szervező kérésére) köteles a Játékos nyertesi jogosultságát igazoló dokumentumokat a Szervezőnek átadni. A Játékos köteles 7 munkanapon belül válaszolni minden jelen szabályok szerinti hívásra, ellenkező esetben kizárásra kerül a Nyereményjátékból. 
  10. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért, azok sérüléséért, szállítás közbeni késéséért vagy elvesztéséért.

VIII. Záró rendelkezések

   1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatos minden kérdésben döntést hozzon. A Szervező továbbá jogosult a Szabályzatot bármikor megváltoztatni, rövidíteni, meghosszabbítani, törölni vagy módosítani. A Játék feltételeinek és szabályainak változása esetén ez írásban történik, és közzétételre kerül a https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ weboldalon.
   2. A Nyereményjáték eredménye végleges, fellebbezésnek nincs helye. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bejelentett nyereményeket hasonló típusú és megfelelő értékű nyereményekkel helyettesítse, és a nyeremények átadásának elmaradása esetén a nyeremények odaítélésének feltételeit úgy módosítsa, hogy azokat a nyertesek részére a Szabályzatban foglaltak szerint adják át.
   3. Anyagi nyereményért cserébe nyeremény átváltására, pénzbeli juttatás kifizetésére, valamint a versenyen való részvétel vagy a nyeremény törvényes úton történő érvényesítésére nincs lehetőség. A hibás teljesítésből eredő reklamáció vagy egyéb jog nem vonatkozik a verseny nyereményeire.
   4. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a Nyereményjátékban való részvétellel vagy a nyeremény révén elszenvedett esetleges károkért.
   5. Az elektronikus úton történő adattovábbítás során felmerülő technikai problémákért a Nyereményjáték Szervezője nem vállal felelősséget.
   6. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos elfogadja ezeket a szabályokat, és vállalja, hogy feltétel nélkül betartja azokat.
   7. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
   8. A Játékosok által megadott személyes adatokat a Szervező jogos érdekből, illetve a Játékban való részvétel, a nyeremény átadása vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb célok érdekében kezeli.
   9. A nyereményjátékra való regisztrációval a Játékos elfogadja a https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ oldalon található „Játék szabályzatát“, az „Általános szerződési feltételek“ és a „Nyereményjáték szabályzat” tartalmát, valamint beleegyezik a www.ketomix.hu oldalon található „Adatkezelési tájékoztató“ alapján személyes adatai kezelésébe, és egyben kijelenti, hogy ismeri ezen dokumentumokat, megértette azokat, a tartalommal teljes mértékben egyetért, és teljes mértékben és maradéktalanul beleegyezését adja az azokban foglaltakra. Ezen beleegyezés nélkül senki nem vehet részt a Nyereményjátékban.
   10. Az Opravdove Hubnuti s.r.o. (Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00)., továbbiakban: „Adatkezelő”) a személyes adatokat a jelen VIII. bekezdés VIII. bekezdésben meghatározott célból a Játékos által önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a Nyereményjátékban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/ Nyereményjáték kampány oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
   11. Az Adatkezelő a VIII. bekezdésben meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a Nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
   12. Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait aNyereményjátékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
   13. Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a VIII. bekezdésben meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az Opravdove Hubnuti s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, Csehország, végzi.
   14. Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a VIII. bekezdésben meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
   15. Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
   16. Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a Játékos a hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@ketomix.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Opravdove Hubnuti s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, Csehország)
   17. A versennyel kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének illetékes alanya a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, honlap: www.coi.cz.

    A teljes szabályzat eredeti példányát a szervezőnél, valamint a https://www.ketomix.hu/nagynyarijatek/  weboldalon tároljuk a Nyereményjáték idejére.Kövessen minket az instagramon, és ossza meg velünk az elkészített ételeiről készült képeit, vagy motiváljon mindenkit az eddig elért eredményeivel. @ketomixhuPROFIL MEGTEKINTÉSE

Még nincs fiókja?

Iratkozzon fel és rögtön élvezheti annak előnyeit:

Születésnapi ajándék - feltétlenül töltse ki születési dátumát

Kedvezmény az ismételt vásárlások esetén

Átláthatóak az eddigi megrendelések

Gyors ismételt megrendelés

Nem muszáj kitölteni az adatait

Regisztráció

Nincs egyedül!

Többezer önhöz hasonló ember osztotta meg velünk eredményeit, így motiválva egymást, táplálkozási tanácsadónk pedig minden kérdésére válaszol. Bízzon támogatásunkban és kezdjen el fogyni még ma!

CSATLAKOZOM A CSOPORTHOZ

TAGOK több mint 1900 tag

A szállítás módjai

Csomagküldő - Házhozszállításhoz
990 Ft
Csomagküldő - Max. 8 kg
690 Ft